Ökade virkesintäkter, när kommer dom?

Publicerad: 16 december 2016

Om vi fokuserar på norra Sverige så kan man se att de senaste 16 åren så är prisskillnaden på talltimmer mellan 2000 och 2015 liten, från 404 kr till 435 kr. Vi har under denna period haft en genomsnittlig inflation på 1,23% per år, vilket innebär att vi skulle ha behövt ett pris på 483 kr för att kunna säga att priset är samma nu som år 2000.
Vill man försöka se positiva trender så kan sägas att åren 2013-2015 så har vi inte haft någon inflation, men däremot stigande priser.
Granens värde verka följa inflationstakten bättre för norra Sverige.

Priser sågtimmer tall, enligt skogsstyrelsens statistik.

Priser sågtimmer gran, enligt skogsstyrelsens statistik.

Vad kan man då göra för att öka sitt netto från skogen, i synnerhet i områden med stora avstånd, där transportkostnader riskerar äta upp mer och mer av virkesvärdet?
Ett tips är att höja sin egen kompetens, exempelvis när det gäller aptering för de självverksamma skogsägarna. Är man skogsägare, men säljer sin skog på rot så är kunnandet också viktigt för att göra så bra virkesaffärer som möjligt. Investeringar som betalar sig i längden.
Är man nyfiken på detta så finns erbjudanden att läsa mer om detta under fliken ”utbildning” här på vår hemsida.

Kontaktperson på vuxenskolan:
Anders Högberg
070-395 81 16
anders.hogberg@sv.se

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå